Mitt mål i det digitala skollyftet!

Jag heter Ulrika Broman och arbetar på Rebbelberga skola i Ängelholm. Under mina 22 år som lärare har jag mestadels undervisat på lågstadiet och just nu i en åk 1 tillsammans med 5 kollegor (ca 60% på pappret). Tillsammans med Kristin Blomberg, som ser till att bokspanarbloggen hålls levande och Elin Engelbäck delar jag mentorskapet för våra energirika glada ettor. På Lejonbloggen hittar du mer om arbetet med klassen. 30% av min tid använder jag till matematikutveckling och till att handleda i matematiklyftet i hela kommunen. Tillsammans med Jessica Kangrodifferensen försöker jag få fram en utvecklingplan som leder matematikundervisningen framåt, lyfter och synliggör lärandet för eleverna.

Jag läser just nu ”Synligt lärande” av John Hattie och ”Stärk språket stärk lärandet” av Pauline Gibbons två mycket bra böcker som alla borde ha i sin hand. Omsätta mitt lärande genom litteraturen till min undervisning driver mig ständigt framåt. Nu vill jag få mina ytterst unga elever att se sitt eget lärande så vi kan fokusera på nästa steg i deras utveckling.

Genom twitter och grupper på facebook har jag kommit i kontakt med det utvidgade kollegiumet som stärker och utmanar mig i mina ideer och tankar. Att när som kunna ta del av andras tankar och kunna få kommentarer på plötsliga tankar är härligt inspirerande. Twitter ger så mycket glädje genom alla fantastiska vänner som ger av sig själva och som ställer upp när det behövs.

Mina tankar om mina mål är att:

  • utveckla vårt 1:1 arbete med våra elever, kunna använda youtube, ”flipped classroom” och utveckla dokumenationen digitalt i främst matematiken men även de andra ämnena.
  • personligen vill jag utveckla min egen blogg, få den att bli mer lätttillgänglig, få ut mer tips från  mina lektioner som andra kan ta del av.