Matematiklyftet och handledning i mina tankar.

Efter 3 omgångar och 6 veckor med handledning har vi nu återigen fått input via handledarutbildningen som skolverket delegerat ut till Malmö Högskola. Själva fokus ska vara handledning men idag har vi också fått ta del av tankar om det didaktiska kontraktet och hur det kan se ut i grupper beroende på hur vi som lärare väljer att arbeta. Bra diskussioner följde efter detta. Vid varje tillfälle ges också ny inormation av skolverket och idag gästades vi av Anders Palm som tydliggjorde begrepp och visade på delar i den utvärdering som har gjorts på utprövningsomgången. Intressant att se vad som påverkar mest i matematiklyftet.

Det är med glädje och stor entusiasm som jag varje vecka går till handledningsgrupperna och ser hur utvecklingen av lärarnas lärande fortskrider. Jag har insett att vi, Jessica Kangro som ni hittar på http://differensen.moobis.se/  och jag, har det bra och andra förutsättningar än kollegor i andra kommuner. I Ängelholms kommun har vi som matematikutvecklare fått vara med och styra upp matematiklyftssatsningen. Vi tog i ett tidigt skede hand om situationen och lade fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut för oss. Om 3 år kommer alla lärare som vill att kunna ha fått handledning i kommunen av 2-4 handledare. Vi startade med att infomera alla rektorer och förvaltningens utvecklingsgrupp och chef om hur detta skulle kunna gestalta sig. Upplägget fick bra respons och 3 rektorsområden/skolor hoppade snabbt på och ville vara med redan i starten. Ett antal skolor ligger och väntar och vill komma igång under nästkommande läsår. Det har gett oss grupper med lärare som själva önskat sig handledning och viljan till egen utveckling är stor.

På bara kort tid har vi diskuterat djupet i frågeställningar som vi lärare ställer till eleverna, öppna och slutna frågor och hur vi lärare kan förändra oss så att eleverna får större utvecklingsmöjligheter i sin egen kunskapsinhämtning. Inläsningsmaterialet har gett oss gemensamt diskussionsunderlag där vi har kunnat ställa oss utanför den egna svären för att sedan våga testa och tillslut reflektera över vad det gav oss i undervisningssituationen och i elevernas lärande.

Som handledare av 3 grupper i åk 1-3 får jag möjligheten att vara med om samma diskussioner med många lärare. Detta ger mig som lärare och handledare en egen utveckling och jag får sätta ord på mycket av det som jag själv arbetat med i många år men kanske aldrig riktigt ägnat didaktiska diskussioner åt tillsammans emd kollegor. Som matematikutvecklare i kommunen har vi också insyn i matematikarbetet numera på flera skolor vilket gör att när det ska satsas centralt så har vi en tydligare bild över vilket behov som finns och vad som önskas ute på skolorna. Förhoppningsvis leder matematiklyftets upplägg till ökad utveckling även i andra ämnen då det i diksusionerna är mycket som kan överföras oavsett ämne.

Jag är lycklig över att få vara en del av matematilyftets satsning i skolan!

Mina tankar utmanas och min egen utveckling som lärare fortgår i ett härligt tempo.

1 svar på ”Matematiklyftet och handledning i mina tankar.

Kommentera