Mål och lärande i en etta!

Lärande i fokus är en självklarhet. Hur gör man då i de lägre åldrarna hur får vi eleverna att förstå sitt eget lärande? Efter att ha skrivit upp de matematikmål vi har under terminen på väggen ser jag till att återkoppla dit när vi sätter igång en lektion. Fokus och koncentration hos eleverna blir större, ett betydligt mer närvarande i arbetet, träningen och upggifterna är synliga.

I veckan visade jag filmen om hur en kille i ettan förbättrade sin fjärilsteckning för mina ettor. Vi hade fantastiskt bra diskussioner om att man måste träna på allt man gör, att man kan förbättra sina arbeten med hjälp av kamrater som påvisar saker som kan förtydligas. Denna stund som blev nästan hela mitt lektionspass eftersom eleverna blev så engagerade i diskussionen gav så mycket. Eleverna kunde relatera till flera olika lärandesituationer både i skolan och utanför den där man skulle ha detta i åtanke. Filmen öppnade deras ögon och jag tycker mig se skillnad när de nu arbetar med sina texter om sig själva som ska skickas till våra vänner på Kvikmarken skole utanför Köpenhamn. I fredags arbetade de flesta med sina texter och de ville ha hjälp – de bad kompisar att läsa igenom det de skrivit och ge tips på om de kunde ändra/förbättra något. Engagemanget ökade också, eleverna ville skriva bra texter och de var kvar i sitt lärande. Det var med glädje och stolthet jag gick på helg efter detta. Tack alla våra härliga ungar!

Diskussionerna i lärarkåren om screeningar och bedömningar på olika diagnoser blir bara större och större.  Ibland upplever jag att den formativa bedömningen snarare ses som ett hinder än som en resurs till att öka elevernas lärande. Även filmen har diskuterats ofta i positiva ordalag men många är tveksamma till att visa den just i de lägre åldrarna. Varför är vi så rädda för att påvisa lärandet för yngre barn? Varje gång jag arbetat med eleverna med att påvisa deras lärande så upplever jag att fokuset ökar, deras koncentration ökar de vill lära de går också från ett görande till ett lärandetänk efterhand som de ser sin egen utveckling.

I matematik har vi denna terminen gjort screening via diamant och matematiklyftet med våra små ettor. Vi fick screeningar som man gjort sent i F-klass på alla elever som vi gått iegnom och tittat på. Vi börjar få en bild över varje elevs kunskaper och då kan vi också börja bygga på deras lärande och utveckling. Detta arbetet tar tid när man möter nya elever och ju yngre de är desto större försiktighet och varsamhet vid screeningen. allt för att eleverna ska få en positiv bild av det från starten och för att det ger mig som lärare en ökad kunskap även om eleven som individ.

När denna biten är gjord handlar det om att se till att alla elever utmanas i det arbete vi tränar på och ska lära oss mer om. Igår(fredag) gjorde jag en snabb upprepning av talet 10 och vad vi arbetat med under de första dagarna i veckan då vi har flest matematiklektioner. vi gjorde en matematikorm med 10=…….. Det härliga var att vi kom fram till att man kunde ha vilket räknesätt som helst mellan likhetstecknen och då lossnade det ordentlligt hos flera av eleverna. Givetvis är jag medveten om att det var alldeles för hög nivå för en del men jag tror inte de led den stund vi ägnade åt detta.

10 = 2 + 8 = 3+5+2 = 5 * 2 = 30 – 20 = 19 – 9 = 5 + 5 = ….vår orm innehöll massor av diskussioner och uppgifter/tal som alla visade talet 10.

Vi får inte vara rädda för att påvisa lärande och inte heller för att bygga upp elevernas kunskaper om hur man lär sig.

 

Dubbelt och hälften!

En happening med hjälp av producerad film om ”dubbelt och hälften” av elever från Sofielunds skolan i Sollentuna. Tack snälla! De delar med sig av sina matteupplevelser via mattesmedjan. Frida Lindell håller i undervisningen ochger eleverna tillgång till inlägg som syftar till uppvärmning inför arbetsområde, stöd för lärandet och uppgifter att jobba med på skoltid. Många uppgifter uppmuntrar till skrivande eftersom vi jobbar med ”att skriva sig till läsning” kopplat till matematik.

Efter denna häIMG_1024rliga inledning som sporrade till kommunikativ diskussion om vad dubbelt och hälften står för, fick eleverna idag träffa grodan och paddan. Dessa figurer hjälpte oss att hålla ordning på begreppen. Grodan lättsam och alltid nöjd klarar sig på hälften av allt som kommer i hans värld. Paddan vrång, sur och aldrig nöjd vill alltid ha det dubbla av vad som finns.

Eleverna fick hjälpa grodan och paddan att hålla rätt på hur mycket de ville ha.
IMG_1021 IMG_1022
Tillsammans bestämde eleverna hur mycket godis som djuren hittade i de olika vattenpölar som de hoppade runt i. Efter ett tag kom vi till problematiken där det blev ett tal(udda) som när man delade det på hälften inte gick jämt upp. Eleverna fick då lösa problematiken och tillsammans komma på hur man kunde göra. De kom på att det blev ett visst antal hela och att en ”blev över”. När de pratat och kommenterat öppet kom de fort fram till at den sista delar man på hälften. Nästa steg blev att skriva det på mattespråket. Vi kom fram till att det kunde skrivas med bokstäver men på mattespråket lärde vi oss att det skrivs 1/2.
IMG_1026
Nu fortsätter arbetet och förhoppningsvis kommer vi att även komma in på udda och jämna tal.

Mitt mål i det digitala skollyftet!

Jag heter Ulrika Broman och arbetar på Rebbelberga skola i Ängelholm. Under mina 22 år som lärare har jag mestadels undervisat på lågstadiet och just nu i en åk 1 tillsammans med 5 kollegor (ca 60% på pappret). Tillsammans med Kristin Blomberg, som ser till att bokspanarbloggen hålls levande och Elin Engelbäck delar jag mentorskapet för våra energirika glada ettor. På Lejonbloggen hittar du mer om arbetet med klassen. 30% av min tid använder jag till matematikutveckling och till att handleda i matematiklyftet i hela kommunen. Tillsammans med Jessica Kangrodifferensen försöker jag få fram en utvecklingplan som leder matematikundervisningen framåt, lyfter och synliggör lärandet för eleverna.

Jag läser just nu ”Synligt lärande” av John Hattie och ”Stärk språket stärk lärandet” av Pauline Gibbons två mycket bra böcker som alla borde ha i sin hand. Omsätta mitt lärande genom litteraturen till min undervisning driver mig ständigt framåt. Nu vill jag få mina ytterst unga elever att se sitt eget lärande så vi kan fokusera på nästa steg i deras utveckling.

Genom twitter och grupper på facebook har jag kommit i kontakt med det utvidgade kollegiumet som stärker och utmanar mig i mina ideer och tankar. Att när som kunna ta del av andras tankar och kunna få kommentarer på plötsliga tankar är härligt inspirerande. Twitter ger så mycket glädje genom alla fantastiska vänner som ger av sig själva och som ställer upp när det behövs.

Mina tankar om mina mål är att:

  • utveckla vårt 1:1 arbete med våra elever, kunna använda youtube, ”flipped classroom” och utveckla dokumenationen digitalt i främst matematiken men även de andra ämnena.
  • personligen vill jag utveckla min egen blogg, få den att bli mer lätttillgänglig, få ut mer tips från  mina lektioner som andra kan ta del av.