Sportlov!

Har ett härligt sportlov i Sälen. Igår ett inslag av Norge besök, Trysil visade sig från sin bästa sida med strålande sol och vindstilla vädermässigt. Naturen var full av snöskulpturer att beundra. Ibland behöver vi pauser för att landa och få ihop tankar och idéer som hopar sig och behöver landa. Mycket har landat dessa dagar och ny energi har kommit till utvecklingsfasen. Mer och mer blir det tydligt att jag vill så mycket mer. Jag vill vara en del av utvecklingen och styra/leda arbetet i kommunen eller till och med i ännu större sammanhang. Har så många idéer! Nu är mitt lov så här i bilder:
IMG_1856 IMG_1862
IMG_1870 IMG_1894

Sämre sportlov kan man ha……

Hoppas alla ni andra lovfirare har det bra var ni än befinner er!

Fantastisk mattedag!

Ibland får man bara en ljuvlig stund med elever i fullt lärande fokus!
IMG_3028hade vi det idag. Uppgifter från matematiklyftet fyllde tankarna och hela klassrummet var aktivt. Vi startade med uppgiften om matkön gemensamt för att försöka hitta något att stötta våra tankar på. Vi fastnade i ord och diskuterade vad en matkö är, hur tänker de sig att kön ser ut, hur ser vår matkö ut och enades tillslut om att vi tänker oss ett led med barn.

Nu var det spännande. Fyra barn fick agera skådespelare och vi flyttade aktörerna än hit och än dit. Ingen ordning fullständigt kaos, pust och stön blev det. En elev räcker upp och säger:

– Vi måste få ordning. Vi gör så här! Om vi ställer Lisa, Kalle, Amina och sedan Robert i ett led först så flyttar bara Lisa sist och såvidare.

Under tiden antecknade vi och fick fyra snygga rader efter utgångsläget på det första ledet. Bra och då är det 4 möjliga led nu då eller?
-NEJ!!!! vi kan ju flytta på personerna det finns fler möjligheter!
IMG_3026 IMG_3027

Nytt led ny struktur och så var vi då igång och fick 4 nya snygga rader med elever. Då konstaterar någon att det finns ännu fler möjligheter. Grupparbete/pararbete finn fler så många ni kan! Efter en stund tog arbetet så sakta slut och de kände sig klara. Flera grupper hade nu fått minst 2 oftast fler nya led och 4 nya rader till varje. Vi visade för varandra och efter ett tag hade vi 6 olika led som kunde ge 4 rader vardera.
matkönWow i en åk 1!!!! Hur många olika led blev det nu då? Oj nu fick vi ta fram klossar och börja räkna, struktur i räknandet blev viktigt i flera grupper. Vi kom fram till att det totalt blev 24 olika led! heja Rebbleberga åk1!

IMG_3051 IMG_3049

 

Nytt arbetsområde – dubbelt & hälften, jämna eller udda tal, tvillingar

Så är man igång och planerar nytt arbetsområde igen. Det ska vara tydligt och enkelt för eleverna att  se sin utveckling och vi ska kunna arbeta effektivt mot målen. Det gick så himla bra med förra området så nu är jag väldigt nyfiken på hur vi ska få nästa lika tydligt. När eleverna själva kan göra sin bedömning utifrån matrisen blir det så enkelt och synligt för oss alla. De tränade dessutom efter olika nivåer och flera höjde sin lärandenivå ordentligt. Det var lycka när elever själva kunde komma och säga att idag klarade jag av det steget och peka på matrisen, även föräldrar tyckte att det var lättare att göra läxan inom området med sina barn.
Denna gången ska vi arbeta med dubbelt och hälften, jämna och udda tal och tvillingar. Dessa begrepp går in i varandra och presenteras delvis tillsammans. Vi försöker att varje vecka arbeta med alla benen på vår matematikpall för att kunna få med flera förmågor.

Imorgon ska vi diskutera och justera. Kom gärna med tips! Kritiska vänner behövs!
Nu ser första utkastet till bedömning ut så här:
Bedömning åk1 vtBedömning åk1 vt 2014(stavfelen är rättade i orginalet)

Matematikbiennalen 2014 – dag 1

Dagen startade med en invigning där barn och ungdomar från Umeå hade en central del. Yngre barn som sjöng och hade rytmik, dansande ungdomar varvades med tal av centrala personer. Så var den igång!

Första passet bestod av föreläsning om algebra från F – 9. Var väl egentligen inget nytt men ibland behöver man bara bli påmind om allt man har i sitt bagage så att det kan återanvändas. Uppgifter som användes på olika sätt i åk 4 resp åk 9, den biten är intressant. Hur progressionen ser ut för eleverna, hur använder vi lärare deras förkunskaper i undervisningen och lärandet.

Sedan var det dags för Storyline – en länk mellan verklighet och matematik. För några år sedan arbetade vi med ett storyline projekt i temat rymden. Ett ämnesövergripande äventyr som gav så mycket glädje och så mycket kunskap på vägen för eleverna. När det nu presenterades som ett matteprojekt med så många delar av matematiken blir man sugen att återigen ge sig i kast med detta arbetssätt. Önskvärt är dock att det ska kopplas tydligt till styrdokumenten och progressionen i lärandet ska vara synligt och bedömningsbart för varje elev. Här har vi vår utmaning som lärare att inte bara se till att få ett roligt arbetssätt utan också få in lärandets synlighet, ge eleverna möjlighet att sträva olika långt beroende på individ.

Vad är ett mönster och vad är inte ett mönster? gav en insikt på hur learning study kan fungera. Att få möjlighet som lärare att utveckla sin undervisning genom aktioner där lärandet är i fokus och du analyserar och hittar kritiska punkter i just lärandet ger oss en möjlighet till lärares lärande. Mönster i sig är ett fenomen som kräver sina strategier och flera fallgropar finns på vägen, dessa ska vi se till att vara beredda på i undervisningen så att vi förklarar för eleverna och lyfter dem vidare över dessa genom öppenhet.

John Mason och hans tasks avslutade eftermiddagen och huvudet fick jobba aktivt i logiskt tänkande utan att vi använde tal. Kommunikation och resonemang i matematik utan tal det är ljuvligt och så kul.

En dag fylld av möten, diskussioner och tankar med flera olika twänner! Att få möjlighet att mötas i verkligheten och i sammanhang av matematik som diskuteras aktivt i twitterföldet är härligt. Imorgon tar vi nya tag på återseende!

Värdegrund på elevens villkor – och ett förlåt!

Vi har den senaste tiden fokuserat mycket på att få värdegrundstankarna att inte bara vara bra och aktivt kommunicerade utan de ska bli en del av varje elev i handling. Därför har vi tagit hjälp av en del av de ”förmågetrappor” som delats i det utvidgade kollegiet på twitter och facebook för att synliggöra lärandet av dessa viktiga egenskaper. Samtidigt använder vi oss av att stärka varje individ i mindre grupper där både avslappning, demokratibegrepp, egen ståndpunkt och avslappning/massage tränas. En väl genomtänkt satsning som har gett så goda resultat efter bara några veckor. Alla inblandade ser och märker resultat, vilket avspeglar sig på att vi har så roligt och trevligt tillsammans. Hela dagen har fått ett lugn och hänsynen är stor för och av  alla.
Förmågan att vara vänlig trappa

Flera elever är nu fokuserade och vill så gärna hjälpa till att komma vidare uppåt på sin trappa. Några tar det till sig och påverkar sitt sätt att vara även i hemmet, då har vi kommit långt när det blir ett lärande och ett sätt att vara som man vill ha överallt oavsett vem man har en socialrelation till. Det var hit vi ville komma! Möjligheten till att träna sker dagligen i alla situationer både på raster och i lärandemiljöer under hela dagen.

Om jag då som lärare råkar hänga upp mig på tiden och att en klocka ringde in när en av mina elever var fullt sysselsatt med just detta värdegrundsarbete, har jag då rätt att snabbt döma och bli irriterad? Efter att ha tänkt både hit och dit så kommer jag imorgon att be eleven om ursäkt! Visst var det så att alla andra satt inne och lektionen var igång men det var också så att eleven hade en avsikt med sin sena ankomst som jag faktiskt ignorerade just då. Eleven och jag ska gå igenom förloppet och eleven ska stärkas i värdegrunden och sin stora sociala kompetens i detta fallet. Jag ska också förklara för eleven varför jag blev irriterad, vilket på sitt sätt också var förståeligt, då det blir ett störande moment för övriga i gruppen när någon kommer försent och vi andra är i full gång med ett lärande. Eleven ska få möjlighet att flera gånger vara tillsammans med de som hen nu tränade sin sociala kompetens med, vi ska se till att bygga vidare på den kontakten som kommer att stärka självförtroendet för många.