Skolstart fylld med glädje och matematikplanering!

skolstart 2014En skola utan elever är ju ingen skola! Idag fylldes Rebbelberga skola åter av elever och vår bärande idé – Lärande i glädje och gemenskap genomsyrade uppstarten. VMspelare, Ernst och Petra Marklund fick gestalta dessa ord som nu ska binda samman kunskaper, lärande, gemenskap och glädje. Vilken härlig stämning vi får när rektorerna bjuder på sig själva inför en rekordstor publik av elever och föräldrar!

 

En hel vecka har vi haft på oss för att planera och få till schema, lektionsupplägg, möblering, mm innan det var dags. Dessa dagarna är så viktiga för att koppla på oss lärare igen och för att få till en helhet och ett gemensamt tänk såväl inom arbetslaget som på hela skolan.

Själv fick jag en uppstart tillsammans med Ulrica Elisson Grane och Marika Nylund Ek första helgen i augusti då vi sammanstrålade hemma hos Marika i Nyköping. Bloggstunder, värdegrundstrappor, gemensamma tankar om bedömning, ideer sprutades ut och diskuterades antingen stilla sittandes eller under powerwalking i ”Marikas fotspår”. Gemensamt var att vi delade erfarenheter om undervisning mellan oss som om vi jobbat tillsammans i flera år. Mina tankar utvecklades och nya idéer grodde om hur vi skulle kunna gå vidare hos mig i min lilla del av skolvärlden.

Tillsammans med mina kollegor har jag delat upp ansvarsområderna för ämnena och givetvis ligger matematiken bland annat hos mig!  För att komma igång ordentligt har vi tänkt starta med en hel del repetition. Lektionsupplägget är 2*50 minuter på tisdagar i ca 17 elever/grupp, 60 minuter på onsdagar i samma gruppstorlek och 50 minuter på fredagar med ca 13 elever/grupp. Nu i uppstarten vill vi väcka matematiken och tankarna hos eleverna samtidigt som vi vill ha tydliga mål och en bedömning som de är väl insatta i. Vi startar upp med att visa dem upplägget och framför allt gå igenom och diskutera den bedömningsmatris som vi förberett. Här har vi knyckt lite från Ullis skolsida och från våra egna tidigare matriser under åren som gått.(Rätt skönt är det när man ser att det finns stora likheter mellan våra tankar trots att det är några mil mellan Leksand och Ängelholm!) Under föregående år insåg vi/jag att forskningen har rätt, det hjälper när eleverna vet nästa steg när de kan se utvecklingen. Då fokuserar de på lärandet och tränar aktivt för att komma vidare i sitt eget lärande. Är inte helt klar med vad det ska stå i den vänstra kolumnen så kom gärna med förslag….Så här ser vår första matris ut just nu:
ht 2014 åk2 nr 1Ljuvliga skolstart!

 

 

Nytt läsår med massor av nya möjligheter!

Tiden flyger fort iväg och 6 veckors sommarlov är slut. Det är dags att börja väcka tankar, se på mål och visioner. Sommarlovet har till största delen fått vara just lov. ibland har det varit någon diskussion på twitter om lärandet men jag har försökt avstå så mycket jobbtänk som möjligt. Däremot har jag tagit del av den fantastiska peppen som många twänner ger via #twitterpepp. Roliga munhuggningar har avlöst våra heja rop när någon tagit sig ut på en träningsrunda. Glädje tillsammans med andra ska och kan man ha både irl och på sociala medier. Tack alla för många skratt och träningshejarop!

Dagarna innan eleverna startar sitt skolår är värdefulla, dessa ska vi hantera varsamt och använda oss av våra kunskaper för att sätta upp riktlinjer, mål, visioner, syften och vi ska framför allt se möjligheter. Idag har vi haft möjligheten att sätta upp strukturen och värdegrunden för vårt arbete i ett nytt arbetslag. Fritidspedagogerna och vi lärare kommer att arbeta i en koncept med samlad skoldag och eleverna möter samma personal under hela sin skoldag. Lärandet sker under hela dagen och vi har lagt upp planer för hur vi kan fördela arbetet. Nu kommer LGR11´s mål att tydligt synas i hela verksamheten som en helhet. Tanken är att vi ska arbeta tematiskt så långt det bara går och dessutom är IKT ett utvecklingsområde där vi ska få till ett omdefinierat lärande.

Vi står framför många utmaningar men vi står enade och med trygga fötter på jorden där våra kompetenser kommer att ge oss många olika möjligheter. Jag ser fram emot många goda lärandestunder i glädje och gemenskap på Rebbelberga rektorsområde.