Nytt läsår med massor av nya möjligheter!

Tiden flyger fort iväg och 6 veckors sommarlov är slut. Det är dags att börja väcka tankar, se på mål och visioner. Sommarlovet har till största delen fått vara just lov. ibland har det varit någon diskussion på twitter om lärandet men jag har försökt avstå så mycket jobbtänk som möjligt. Däremot har jag tagit del av den fantastiska peppen som många twänner ger via #twitterpepp. Roliga munhuggningar har avlöst våra heja rop när någon tagit sig ut på en träningsrunda. Glädje tillsammans med andra ska och kan man ha både irl och på sociala medier. Tack alla för många skratt och träningshejarop!

Dagarna innan eleverna startar sitt skolår är värdefulla, dessa ska vi hantera varsamt och använda oss av våra kunskaper för att sätta upp riktlinjer, mål, visioner, syften och vi ska framför allt se möjligheter. Idag har vi haft möjligheten att sätta upp strukturen och värdegrunden för vårt arbete i ett nytt arbetslag. Fritidspedagogerna och vi lärare kommer att arbeta i en koncept med samlad skoldag och eleverna möter samma personal under hela sin skoldag. Lärandet sker under hela dagen och vi har lagt upp planer för hur vi kan fördela arbetet. Nu kommer LGR11´s mål att tydligt synas i hela verksamheten som en helhet. Tanken är att vi ska arbeta tematiskt så långt det bara går och dessutom är IKT ett utvecklingsområde där vi ska få till ett omdefinierat lärande.

Vi står framför många utmaningar men vi står enade och med trygga fötter på jorden där våra kompetenser kommer att ge oss många olika möjligheter. Jag ser fram emot många goda lärandestunder i glädje och gemenskap på Rebbelberga rektorsområde.

Kommentera