Hundrakompisar

Denna veckan har vi arbetat för att se 100-kompisar och för att se sambanden mellan 10-kompisarna och 100-kompisarna. Eleverna har fått använda sig av oifyllda 100-rutor. De har målat ena kompisen och sedan kunnat se vilken kompis som talet hör ihop med. Efterhand har eleverna kunnat släppa målandet och sett talen.

En del elever kunde på nolltid avgöra 100-kompisarna, kul! Andra elever behövde långa sekvenser med genomgångar och diskussioner där vi tillsammans kom fram till hur de tänkte och när vi väl nått dit så kom många fram till svaren snabbt.

Det intressanta har varit processen. Hur de själva kämpat med träningen och försökt, vissa vill ha hjälp fort medan andra har ritat och ritat och till slut kommit på det själv. Deras egna insikt över att nu kan jag eller detta behöver jag träna mer på har varit viktig.

Eleverna har fått syn på att det faktiskt är 9-kompisar på tiotalen och 10-kompisar på entalen. Andra har tagit sig upp till nästa tiotal med hjälp av 10-kompisar och då fått fortsätta på tiotalens 10-kompisar. Någon räknar hur många hela tiotal som saknas mer eller mindre baklänges och sedan delar de på den sista tian. Alla dessa förslag på tankar har vi lyft och många har testat flera av möjligheterna.

Måste tillägga att vi just nu har matte i antingen 13-grupp eller 17-grupp(med 2 lärare närvarande) vid 3/4 av alla tillfällen vilket har gett oss stora möjligheter att få prata matte med varje individ. Vid 1/4 av tillfällena har vi haft 26 elever och 2 lärare närvarande. Att vi kunnat ha dessa flexibla grupperingar och att vi arbetar med samma saker i våra 2 klasser med totalt 53 elever har gjort både oss lärare och elever mer avslappnade och då har kunskapen också kunnat komma fram på ett bra sätt. Våra resurser beror på att vi gjort en schemaläggning som är väl genomtänkt och anpassad till när vår speciallärare kan hjälpa oss och när andra ämnen ligger parallellt så vi kunnat få mindre grupperingar.

Kommentera