Idéer och inspiration!

Lever i en lyckobubbla där det flödar av inspiration. Matematiken utvecklas både genom lektioner och elever som interagerar med varandra samt via samtal om lärares lärande.

Har 2 veckor på rad haft äran att få besöka NCM- Nationellt Centrum för Matematik i Göteborg tillsammans med deltagare i matematiklyftet från Ängelholms kommun. Jag har kunnat sitta med som lyssnare och deltagare istället för att leda diskussionerna vidare vilket givit en annan synvinkel på vårt uppdrag och det lärande som skett hos lärarna under lyftet. Vi har kommit långt resonemangen som förs är långt ifrån läroböckernas magiska styrande över undervisningen. de finns som komplement men lärarna lutar sig idag mot sin egen kunskap om matematik och hittar andra möjligheter till sin undervisning än den via läroböckerna. Nu har vi nått målet med matematiklyftet i mina ögon! Tryggare lärare som vågar lita på sin egen kunskap och som har fått verktyg att luta sig mot som hjälper dem i undervisningen. De kommer att utvecklas även i fortsättningen och har även utvecklat sitt eget lärande så mycket att andra ämnen de undervisar i nu också förändras i positiv riktning.

IMG_2227För egen del har jag hämtat ännu mer inspiration och fått se att det verkligen spelar roll hur vi läger grunden  på arbetet i de lägre åldrarna som sedan utvecklas under de senare åren i elevernas skolgång. Grunden för tankar och förståelsen för talen läggs tidigt redan under barnens år i förskolan. Här gäller det att vi knyter an och lyfter till nästa steg och inte hänger kvar vid kunskap som redan finns. Vi måste i förskoleklass och på lågstadiet våga ta ett stort steg och inte se hinder eller begränsningar, bara möjligheter i utvecklingen av kunskaper. Nu smider jag planer om hur vi kan tidigarelägga satsningarna även i förskoleklass. NCM har precis gett ut en bok om det arbetet som jag föll för direkt och vi har utvecklat tankarna och kört en omtagning med våra elever i åk 1. Vi ville få eleverna att se bilder istället för att räkna så vi byggde talet 7 på 3 olika sätt och kopplade till detta matematikspråket. Pararbete blev grupparbete om 8 elever och elever oavsett nivå påtalade nya kunskaper efteråt. Allt från att nu kan jag se talen och slipper räkna till de som nu visste hur de ville bygga talen när vi arbetade.
IMG_2254 IMG_2260

Jag har arbetat i snart 22,5 år i skolans värld, så när som några år då jag vistades hemma med mina egna söner, så jag vågar säga att jag har erfarenhet av att arbeta med eleverna i matematik på lågstadiet. Jag har dessutom de sista 12 åren arbetat utan lärobok vilket är en befrielse. Jag lägger inte ner någon tid på rättning idag, jag använder min tid mycket mer effektivt till undervisningen och är mer uppmärksam under lektionerna på vad eleverna påvisar för kunskap. Att få arbeta i lugn och ro och skapa ett didaktiskt kontrakt med eleverna är viktigt, det är här vi lägger grunden för bra undervisning.

1 svar på ”Idéer och inspiration!

  1. Det finns utmärkt material för förskolan på skolverkets hemsida via mattelyftets modul för förskolan. Materialet bygger främst på Bishops fyra aktiviteter. Kolla in det!

Kommentera