Tillbaka till lärobokslös matematikundervisning!

Oj vad jag har varit stressad över att ha mattebok! Det var så skönt när vi tog beslutet att gå tillbaka till lärobokslös undervisning. Och då ska ni veta att det bara är 1 år vi försökt att se om det kan ge oss och främst eleverna något mer.

Matematiken bygger på att vi diskuterar och delger varandra lösningar så att varje elev kan finna sina tankar och bygga vidare på dem. Att få sitta och fundera sig fram till bra lösningar som man sedan kan stå för och föra lösningarna fram på det ger glädje för ämnet. Det ger eleverna energi att utveckla sina tankar vidare.

Elevernas får också syn på sin egen kunskap på ett helt annat sätt vid diskussioner om lösningar än när jag sitter och rättar böcker efter ett arbetspass där eleverna fört in svar i boken. Även om de pararbetat så  missar jag deras tankar och kamraterna får inte ta del av lika många lösningar. Visst skulle jag kunna arbeta på liknande sätt med en bok men då hinner jag knappt hälften av sidorna och eleverna behöver inte göra mer för att jag ska kunna se deras kunskaper. Det blir mer formativt om vi tillsammans i klassen sitter och pratar och ser på hur lösningarna till uppgifterna kan se ut.

När man arbetar utan lärobok så gäller det att blanda så att man får med både uppgifter med klara svar och öppna uppgifter som kan ge diskussioner på ett helt annat plan. Färdighetsträning som ger säkerhet i lösningssituationer är också viktigt att få med, men är också det enklare speciellt nu när vi använder oss av 1 till 1. Är det något som är enkelt att använda sig av och inspirera eleverna med så är det alla dessa gratisprogram som tränar upp lilla/stora plus och minus, mulltiplikationstabellerna t ex.

Dessutom det bästa av allt är att jag får pengar över osm jag kan använda till roligare material, fina skrivböcker, snyggt mönstrat papper, förbrukningsmaterial i massor som ger eleverna kreativitet.

Det är nog detta som bloggen mest kommer att handla om! Matematikundervisning åk f-3 utan lärobok så här gör jag/vi.

Vi är ett arbetslag på 4  lärare som arbetat tillsammans i många långa år, ca 20 år på Rebbelberga Skola i Ängelholm. Idag har vi 2 stora klasser på ca 52 elever som till hösten börjar åk 3.

Kommentera