Idéer och inspiration!

Lever i en lyckobubbla där det flödar av inspiration. Matematiken utvecklas både genom lektioner och elever som interagerar med varandra samt via samtal om lärares lärande.

Har 2 veckor på rad haft äran att få besöka NCM- Nationellt Centrum för Matematik i Göteborg tillsammans med deltagare i matematiklyftet från Ängelholms kommun. Jag har kunnat sitta med som lyssnare och deltagare istället för att leda diskussionerna vidare vilket givit en annan synvinkel på vårt uppdrag och det lärande som skett hos lärarna under lyftet. Vi har kommit långt resonemangen som förs är långt ifrån läroböckernas magiska styrande över undervisningen. de finns som komplement men lärarna lutar sig idag mot sin egen kunskap om matematik och hittar andra möjligheter till sin undervisning än den via läroböckerna. Nu har vi nått målet med matematiklyftet i mina ögon! Tryggare lärare som vågar lita på sin egen kunskap och som har fått verktyg att luta sig mot som hjälper dem i undervisningen. De kommer att utvecklas även i fortsättningen och har även utvecklat sitt eget lärande så mycket att andra ämnen de undervisar i nu också förändras i positiv riktning.

IMG_2227För egen del har jag hämtat ännu mer inspiration och fått se att det verkligen spelar roll hur vi läger grunden  på arbetet i de lägre åldrarna som sedan utvecklas under de senare åren i elevernas skolgång. Grunden för tankar och förståelsen för talen läggs tidigt redan under barnens år i förskolan. Här gäller det att vi knyter an och lyfter till nästa steg och inte hänger kvar vid kunskap som redan finns. Vi måste i förskoleklass och på lågstadiet våga ta ett stort steg och inte se hinder eller begränsningar, bara möjligheter i utvecklingen av kunskaper. Nu smider jag planer om hur vi kan tidigarelägga satsningarna även i förskoleklass. NCM har precis gett ut en bok om det arbetet som jag föll för direkt och vi har utvecklat tankarna och kört en omtagning med våra elever i åk 1. Vi ville få eleverna att se bilder istället för att räkna så vi byggde talet 7 på 3 olika sätt och kopplade till detta matematikspråket. Pararbete blev grupparbete om 8 elever och elever oavsett nivå påtalade nya kunskaper efteråt. Allt från att nu kan jag se talen och slipper räkna till de som nu visste hur de ville bygga talen när vi arbetade.
IMG_2254 IMG_2260

Jag har arbetat i snart 22,5 år i skolans värld, så när som några år då jag vistades hemma med mina egna söner, så jag vågar säga att jag har erfarenhet av att arbeta med eleverna i matematik på lågstadiet. Jag har dessutom de sista 12 åren arbetat utan lärobok vilket är en befrielse. Jag lägger inte ner någon tid på rättning idag, jag använder min tid mycket mer effektivt till undervisningen och är mer uppmärksam under lektionerna på vad eleverna påvisar för kunskap. Att få arbeta i lugn och ro och skapa ett didaktiskt kontrakt med eleverna är viktigt, det är här vi lägger grunden för bra undervisning.

Fantastisk mattedag!

Ibland får man bara en ljuvlig stund med elever i fullt lärande fokus!
IMG_3028hade vi det idag. Uppgifter från matematiklyftet fyllde tankarna och hela klassrummet var aktivt. Vi startade med uppgiften om matkön gemensamt för att försöka hitta något att stötta våra tankar på. Vi fastnade i ord och diskuterade vad en matkö är, hur tänker de sig att kön ser ut, hur ser vår matkö ut och enades tillslut om att vi tänker oss ett led med barn.

Nu var det spännande. Fyra barn fick agera skådespelare och vi flyttade aktörerna än hit och än dit. Ingen ordning fullständigt kaos, pust och stön blev det. En elev räcker upp och säger:

– Vi måste få ordning. Vi gör så här! Om vi ställer Lisa, Kalle, Amina och sedan Robert i ett led först så flyttar bara Lisa sist och såvidare.

Under tiden antecknade vi och fick fyra snygga rader efter utgångsläget på det första ledet. Bra och då är det 4 möjliga led nu då eller?
-NEJ!!!! vi kan ju flytta på personerna det finns fler möjligheter!
IMG_3026 IMG_3027

Nytt led ny struktur och så var vi då igång och fick 4 nya snygga rader med elever. Då konstaterar någon att det finns ännu fler möjligheter. Grupparbete/pararbete finn fler så många ni kan! Efter en stund tog arbetet så sakta slut och de kände sig klara. Flera grupper hade nu fått minst 2 oftast fler nya led och 4 nya rader till varje. Vi visade för varandra och efter ett tag hade vi 6 olika led som kunde ge 4 rader vardera.
matkönWow i en åk 1!!!! Hur många olika led blev det nu då? Oj nu fick vi ta fram klossar och börja räkna, struktur i räknandet blev viktigt i flera grupper. Vi kom fram till att det totalt blev 24 olika led! heja Rebbleberga åk1!

IMG_3051 IMG_3049

 

Matematik i utveckling

Just nu är diskussionerna stora i många hörn huruvida vrålapor har 2 eller 4 fötter. Matematiklyftet ger oss inte bara matematik kunskaper utan även kunskaper om djur i naturen. Följande står på wikipedia: Extremiteterna är särskild långa, händerna påminner om en krok och tummen är ibland bakåtbildade.Härligt med överbyggande kunskaper!

Att få se de olika lösningsstrategierna från elevgrupperna var härligt, tänk vilka tankar och vilken styrka de har! Att tillsammans få diskutera sig fram till en lösning, få sätta ord på den och tillsist kunna översätta den till mattespråket!

IMG_0856

Hade igår diskussioner om lösningar och genomförande av lektioner med en handledningsgrupp. Frågor som:

Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att kunna lösa problemen?Vilken information behövs för att lösa problemet?
Visar vi alla gruppers lösningar eller bara några vid avslutande diskussioner?
Hur stöttar vi eleverna i grupparbetet med lösningarna?
Är det bra att få tänka tyst själv först innan man sätter igång med att låta grupperna lösa problemen?

Alla frågor som väcks och diskuteras utvecklar oss och vårt lärande i arbetet med elevernas utveckling. Matematilyftet har gett oss verktyg för att förändra vårt arbete och när vi förändrar utvecklas elevernas lärande. Vi utmanar både oss själva i våra tankar om lärandet och som en följd sker även utveckling hos våra elever. Jag har förmånen att få vara med i denna utveckling hos flera lärare och under den del som matematiklyftet har pågått har vi höjt oss väsentligt. Frågorna är djupare, diskussionerna på en utvecklande nivå och man vågar erkänna misstag för att få hjälp till att förändra sin undervisning.

Som handledare utmanas jag i att hitta frågeställningar som sätter strategier och funderingar på sin spets, ibland väldigt utmanande för att provocera ibland enkelt för att lyfta. Det är en ständigt pågående process vi leder som ska fortsätta att ge ringar på vattnet även efter vår medverkan.

Älskar mina tisdags & torsdags eftermiddagar!

 

 

Formativ bedömning för att synliggöra lärandet!

Är uppslukad av ”Synligt lärande för lärare” av John Hattie samtidigt som Dylan William förgyller min tillvaro på sitt sätt genom youtube klipp och artiklar/dokument . Mitt i allt detta försöker jag hitta min väg fram tillsammans med nya elever och kollegor. Passionerad lärare skriver Hattie om och det är vi alla, ingen tvekan – vi lever för vårt jobb och säger ofta att det är som ett kall.

Mitt i  detta har vi kommit till del 4 i modulen Taluppfattning och tals användning där det nu ska diagnostiseras i ett formativt syfte. Att diagnostisera i ett formativt syfte är inget konstigt utan självklart. När eleverna får syn på sitt egna lärande kommer de längre och de får upp ögonen för sin möjliga utveckling av lärandet. Det finns det forskning som stärker och tydliggör. När man nu ska diagnostisera inom området tar man fram diamantdiagnoserna och vill att vi ska testa just dess på våra elever. Tidigt i åk1 har vi inte ännu börjat arbeta med additions- eller subtraktionstecken utan arbetar konstant med olika begrepp och uppdelning av tal, ändå sänder man nu signaler om att vi ska testa av aritmetiken med gammeldags uppställningar innan vi ens hunnit dit… det ger många tankar. Att göra dessa tester i en åk 2 eller 3 är inte konstigt, men att lägga dem nu i åk 1 på hösten när vi inte har styrt in på detta känns konstigt.

Det ger  tankar om att vi kanske varit/är för försiktiga med att ta in addition och subtration hos våra elever i åk 1. Tänker att förståelsen kanske blir tydligare om vi kör parallellt istället, tankarna faller tillbaka på pallen:

mattepallVi arbetar med problemlösning och begreppsbildning kontinuerligt under varje arbetspass. Talsäkerheten bygger vi upp genom att vi delar upp tal utan att för den sakens skull sätta tecken mellan dem. Räknande blir det alltså inte just nu. Fast det ska vi nog ändra på nu, föra in tecknen samtidigt=självklart och dessutom med olika tomma utrymmen. Det handlar om förståelse såväl som att kunnna använda det i ett räknande. talet 6Förra veckan arbetade vi med talen 6 och 7 eleverna var detektiver och de kom själva fram till olika additions och subraktions tal som var = talet 6.

Det är kanske jag som lärare som satt käppar i hjulet och stoppat upp utvecklingen och framför allt kanske hindrat jämförelsen med addition och subtraktion nör vi delar upp tal. Nu ändrar vi på det och när vi denna veckan ska vara detektiver efter talet 8 och senare även talet 9 ska inga hinder sättas. Nu kör vi! Jag tjuvstartade i fredags lite bara, var tvungen att bara tjuvstarta… Tyvärr har fotona försvunnit… vi lyckaes få diskussion i halvklass där vi kom fram till följande: 7 =  27-20 = 14-7 = 37-30 Räkneormen var betydligt längre men det fantastiska var diskussionen och aha-upplevelsen! När de kom på att man nästan kunde ta vilket tal som helst som slutade på 7 och sedan ta bort resten och då var skillnaden just talet  7. Lycklig stund i lärarjobbet!

När man synliggör strategierna får man fler elever med på tåget och deras lärande synliggörs via vår kommunikation. När vi lyfter startegierna lär vi också oss att sätta ord på våra tankar. Lärandet i fokus och elevernas tankar om tal ska nu fortsätta vår matematiska resa.

Matematiken fortsätter med fokus talet 5

Veckorna springer iväg så här i starten och det är mycket som kretsar runt rent gruppdynamiska övningar.

IMG_2031Vi har nu introducerat talet 5 och delat upp, sett på symboler och byggt femfigurer av multiliknklossar. En del tog sig an arbetet att testa på att skriva femmor och det blev snygga femmor i rutor. Dett agår väl helt emot Att skriva sig till läsning tankarna men jag tror på att vi måste se till vem vi har framför oss och om de redan har skrivit i  flera år kan inte vi helt plötsligt förbjuda detta. Då skulle vi påbörjat IMG_2032tankarna redan i starten av deras skrivande. Detektivarbetet då det skulle hittas så många möjliga figurer som möjligt var spännande. En del hann sedan med att ”döpa ” sina figurer utifrån deras utseende.

 

 

IMG_2035

Som krydda i matten fick eleverna via matematiklyftet uppgiften att de skulle göra en problemlösningsuppgift . De skulle berätta genom att rita och skriva hur många djur som det fanns i en djurpark där man såg 18 ben. Många härliga lösningar  blev det! Allt ifrån bara fåglar till att det fanns tigarar och lejon och någon fågel. En del målade vackra bilder och lade ner mycket tid på själva ritandet andra ”slarv”ritade bara och hade mer fokus på själva problemet. Efteråt blev det intressanta diskussioner i handledningensgrupperna om just detta fenomen att ritandet tog överhanden och att eleverna saknade strategier för lösningarna. Nu måste vi lära ut strategier diskutera hur man tar sig an problem och tillsammans påvisa lösningar som är hållbara.

Mattetankar…

 

 

Förstå och Använda tal i formativt syfte

Fick idag en idé som jag nu tänker testa om den kan fungera i verkligheten.

De flesta av er vet att jag gillar AnneMarie Körling och hennes böcker hur mycket som helst. Jag håller inte med henne i allt, men orden sätter igång mina tankar, min  kreativitet och jag tycker att jag efter 21 år som lärare hanterar eleverna på ett bättre sätt. Jag har fått upp ögonen för flera delar i min undervisning som gör att jag ser lärandet och eleven i sitt lärande på ett mer formativt sätt. Idag utmanar jag och lär eleverna att det är deras lärande/träning som de ska fokusera på.

Med Körlings ord färska och hennes föreläsning fortfarande i huvudet satte jag idag igång och skulle återkoppla till mina elever efter diagnoserna i Förstå och använda tal. Ett hästjobb så klart eftersom jag tänkte att varje elev skulle få ett samtal med mig och se hur den kan träna vidare. När jag på min planeringstid innan lektionen satt och gick igenom de elever jag tänkt ta mig an kom jag på idéen. Till varje diagnos finns mycket tydligt och enkelt beskrivet vad varje uppgift tar upp och var i boken man kan läsa om lärandet. Om jag nu tar denna och helt enkelt elev för elev markerar vad eleven kan så får jag en tydlig bild över elevens kunnande i taluppfattning. Sagt och gjort jag kopierade upp sidan så varje elev kunde få sitt papper. När förarbetet var klart tog jag en grupp elever, som låg ganska lika på diagnosen och hade riktigt superbra resultat, istället och vi gick tillsammans igenom deras ifyllda papper. Efteråt sa eleverna att nu ville de se till att deras taluppfattning  blev ifyllt överallt och undrade om vi kunde göra uppgifter så de kunde träna sig på de områden där de hade lite ”problem”. Eftersom det för dessa elever inte fanns mycket att träna på diskuterade vi också hur vi skulle kunna gå vidare. Jag utmanade dem och frågade om de ville försöka sig på att göra nästa test för att se fortsättningen på lärandet och vi bestämde att nästa gång ska de sätta sig och genomföra testet för åk 4 och sedan tillsammans med mig göra ny utvärdering. Kändes riktigt bra!

Allt arbete med eleverna skedde på lektionstid och tog inte massor av extra tid för mig efteråt. Denna gången lade jag tid på att fylla i deras formativa kunnande själv innan men nästa gång tänker jag att det arbetet kan eleverna göra själva bara jag rättat/gått igenom deras diagnoser. I fortsättningen kommer jag att försöka formulera ännu enklare kunskaps påståenden som jag kan ha till hjälp när jag vill diskutera elevernas kunnande i matematiken. om jag har en bank med formuleringar i mitt huvud eller kanske på papper så kan jag snabbt och lätt göra detta formativa arbete när eleven behöver få det gjort i sitt lärandet. Mitt skriftliga omdöme av eleverna görs nu verkligen i samverkan med eleverna själva, under arbetet i klassrummet.

Nu ska jag se om jag kan få NCM att lägga ut dessa sidor digitalt för de borde finnas så att vi kan använda oss av det ännu enklare.

Temat fortlöper galant!

Förra veckan fick eleverna utforska friktion, tyngdkraft och tyngpunkt. Det gungades och åktes rutchkana. Tillsammans konstaterade eleverna vilka byxor(tyger) och vilka skor som hade stor eller liten friktion. Det blev jättebra och framför allt fick elever som i vanliga fall inte visar sig glänsa och ta plats på ett naturligt sätt. De lekande barnen har full koll på läget! Imorgon tar vi nästa steg för de hade så mycket koll på läget att de påstår att vatten kan påverka friktionen positiv – det går antagligen fortare…..

Kul blir det imorgon måste komma ihåg att fota lite av detta!

Tema idé!

Fick en tanke idag! En idé som växt sig allt starkare under det att jag läst om en hel del litteratur under våren som gått. Jag tror att idéer kommer smygande när kunskaperna har lagt sig tillrätta. Ska väl tillägga att detta är en idé som ännu inte är förankrad i arbetslaget eller hos kollegor som eventuellt skulle kunna dras in i temat. Men det är en tanke som känns bra och det räcker väl.         

När höstterminen börjar ska våra elever ut och fotografera former. Detta får bli grunden för ett längre temaarbete där de digitala verktygen ska vara i centrum. Parvis lägger våra knattar upp bildspel med sina former i bloggen, som vi startar med hjälp av webbstjärnan. Tänker att det kan bli många vackra bilder på former som vi har runt omkring oss. När de känner sig klara väljer paren ut en bild som de sedan avbildar/bygger med hjälp av något av de geometriska material som vi har.  Jag tänker också att vi här kan mäta figuren på något sätt som de själva kan komma fram till. Formen kanske har en area eller en omkrets eller en viss volym eller kanske en vikt- det kan bli hur spännande som helst. Nytt foto tas på modellen som de avbildat/byggt och en beskrivning hur de gått tillväga, där de får med de mått de fått fram, läggs till detta och in i bildspelet tillsammans med den bild de utgick ifrån.  När de har gjort detta en gång får de gärna göra det en gång till med en annan bild för att prova sina vingar på något annat. Tänk om man kan avsluta med att göra en egen lekställning med hjälp av former som klassen använt sig av. Då får man göra en ritning fundera över storlek på saker i verkligheten och på ritningen. Bygga en modell av sin ritning. Det kan bli hur stort eller litet som helst.

Arbetsområdet skulle kunna omfatta alla ämnen och alla de klasser på skolan som fr o m ht kommer att arbeta med 1:1. Följande delar skulle man kunna få med:

 • tävling om vilket som var bästa bild/form, roligast, konstigast…många priser kan det bli. Då kan vi få med statistik och diagram på fördelningar mm.
 • om allt läggs på bloggen kan vi få feedback utifrån kanske ha en röstning…
 • eng-ord till våra bilder
 • musik som passar till bildspelet
 • färger mönster..
 • No – friktion på rutschkana eller lutning på klätternät, mm
 • skriva dikt till sin  konstruktion
 • skriva beskrivning och göra en modell
 • skriva brev/mail till någon och se om man kan få hjälp till att konstruera en verklig lekställning
 • genom drama och idrott uppleva hur former fungerar och känns
 • samarbete mellan flera par i olika årskurser, feedback grupper som lär varandra genom frågor och undringar

Detta kan bli något riktigt bra ska bara få med mig hela arbetslaget, vi hade definitiv använt oss av alla förmågorna och utvecklat dem på ett intressant sätt.