Matris med lärandemål för kapitel 1!

Här kommer de lärandemål som vi kommer att rikta in vårt arbete mot för det första kapitlet i Mera Favorit Matematik.

Vi utvecklar och omarbetar efterhand så det är möjligt att det förändras under resans gång.

Matris 3A kapitel 1

Kommentera