Värdegrund på elevens villkor – och ett förlåt!

Vi har den senaste tiden fokuserat mycket på att få värdegrundstankarna att inte bara vara bra och aktivt kommunicerade utan de ska bli en del av varje elev i handling. Därför har vi tagit hjälp av en del av de ”förmågetrappor” som delats i det utvidgade kollegiet på twitter och facebook för att synliggöra lärandet av dessa viktiga egenskaper. Samtidigt använder vi oss av att stärka varje individ i mindre grupper där både avslappning, demokratibegrepp, egen ståndpunkt och avslappning/massage tränas. En väl genomtänkt satsning som har gett så goda resultat efter bara några veckor. Alla inblandade ser och märker resultat, vilket avspeglar sig på att vi har så roligt och trevligt tillsammans. Hela dagen har fått ett lugn och hänsynen är stor för och av  alla.
Förmågan att vara vänlig trappa

Flera elever är nu fokuserade och vill så gärna hjälpa till att komma vidare uppåt på sin trappa. Några tar det till sig och påverkar sitt sätt att vara även i hemmet, då har vi kommit långt när det blir ett lärande och ett sätt att vara som man vill ha överallt oavsett vem man har en socialrelation till. Det var hit vi ville komma! Möjligheten till att träna sker dagligen i alla situationer både på raster och i lärandemiljöer under hela dagen.

Om jag då som lärare råkar hänga upp mig på tiden och att en klocka ringde in när en av mina elever var fullt sysselsatt med just detta värdegrundsarbete, har jag då rätt att snabbt döma och bli irriterad? Efter att ha tänkt både hit och dit så kommer jag imorgon att be eleven om ursäkt! Visst var det så att alla andra satt inne och lektionen var igång men det var också så att eleven hade en avsikt med sin sena ankomst som jag faktiskt ignorerade just då. Eleven och jag ska gå igenom förloppet och eleven ska stärkas i värdegrunden och sin stora sociala kompetens i detta fallet. Jag ska också förklara för eleven varför jag blev irriterad, vilket på sitt sätt också var förståeligt, då det blir ett störande moment för övriga i gruppen när någon kommer försent och vi andra är i full gång med ett lärande. Eleven ska få möjlighet att flera gånger vara tillsammans med de som hen nu tränade sin sociala kompetens med, vi ska se till att bygga vidare på den kontakten som kommer att stärka självförtroendet för många.

 

2 svar på ”Värdegrund på elevens villkor – och ett förlåt!

  1. Det är intressant med förmågetrapporna. Använder ni dem på alla elever på er skola (åldrar?) Känner sig någon trampad på tårna? Har ni dem uppsatta? Hur använder ni dem i vardagen? Var på twitter/fb kan jag läsa mer?

Kommentera