Antal elever i gruppen spelar det någon roll?

Har senaste tiden uppfyllts av ”Synligt lärande” av John Hattie. Gång på gång upprepas bl a att gruppstorlekar inte har någon betydelse det är lärarens professionalitet som är avgörande. Är det så stämmer det alltid i verkligheten? Får grupper som är stora samma möjlighet till lärande och individuellt stöd som grupper med färre elever? Om det gäller undervisning med en och samma pedagog måst det ju ändå göra skillnad. Det måste väl spela roll om jag sitter med 30 elever eller 20? Jag hinner som lärare med fler elever om jag har 20 än om jag har 30 oavsett min skicklighet. Spelar ämnet där lärandet sker roll?

Arbetar idag i arbetslag med 6 pedagoger (ungefär så här: 80%+60%+50%+50%+50%+100%) och 53 elever uppdelade på 2 klasser. Vi har lagt upp en struktur där vi ibland är väldigt många lärare och kan ha färre elever/grupp speciellt i läsutvecklingen har vi sett att detta gett oss ett effektivare lärande. Ibland är vi större grupper. Undervisningen planerar vi efter vilken lektion vi just denna veckan tycker passar bra i större eller mindre grupp. Att vara flexibel är skönt, att kunna flytta lektioner mellan de olika lektionspassen, vi behöver inte tvunget ha matematik på en lektion i storgrupp/mindre grupp utan kan ta den där just det lärande momentet passar in. Oftast blir det samma lektion varje vecka för de olika ämnena men vi flyttar om det behövs. Vi har friheten.

Nästa fråga är vilket är bra för våra elever? Är det rörigt att det inte alltid är samma struktur? Är det otryggt för eleverna att det ibland är små grupper, ibland halvklass, ibland en tredjedel och ibland hela klassen?

Om vi lärare är trygga med arbetsformen och systemet räcker det? Skulle man kunna utveckla systemet så att elever som behöver tryggheten hos viss lärare alltid har det? Skulle elever som behöver vara i grupper med färre barn alltid vara det?

Hattie har svar på mycket och har många tips på vägen dit. Steg som behöver uppnås för att man ska vara den professionella läraren och då menar han att gruppens storlek inte spelar någon roll. Jag håller inte riktigt med, klart det spelar roll om det är samma lärare som vi pratar om.

Tänk om någon kunde svara på alla mina frågor…..

5 svar på ”Antal elever i gruppen spelar det någon roll?

 1. Så härligt att läsa dina inlägg. har säkert missat många men här kommer några av mina tankar på ovanstående. Finns ju inga rätta svar bara känslan/upplevelsen.
  Först måste vi skapa ett gott förtroende från elever/föräldrar. Har vi det kan vi göra underverk.
  Jag anser att gruppstorleken har betydelse vid ex. matematik. Har helklass alla lektioner med 26 elever och min känsla är att inte räcka till. Elever (eller den här skolan) är i stort behov av stöttning, i stort sett hela tiden. Har givetvis en klick som är självgående efter genomgångar.
  Tror elever klarar byte av grupp om de är trygga med oss.
  Grupper ska hela tiden utvärderas/ och omstruktureras märker att elever som behöver mycket ”projektering” kan överglänsa gruppen inom vissa områden.
  Är vi trygga tydliga med vad vi förväntar oss (vilket kunskapskrav/vilken förmåga) så blir det inte rörigt.

 2. Jag delar dina erfarenheter som språklärare. Kanske spelar det inte så stor roll om en grupp är på 20 eller 30 elever – de elever som ”försvinner” i storgrupp har redan försvunnit innan det blev 20 i gruppen. De tio som tillkommer klarar sig bra ändå. Detta är förstås ”statistiskt” beskrivet.

  Jobbade en gång på ett komvux där vi avskaffade helklass och införde smågrupper om max 9-10 deltagare. (Det var inte så radikalt som det låter utan det var av praktiska skäl när vuxenutbildningen skars ned och regelverket gjordes om till mer flexibelt lärande. Erfarenheten är dock intressant.) Följden blev att de elever som tidigare kom i skymundan – av olika skäl – plötsligt blev en del av gruppen. Det fanns inte längre någon kvar som drog sig undan och satt passiv i ett hörn av klassrummet. I en storgrupp är det oftast ett fåtal som är tongivande. Erfarenheten visar att klasstorlek visst kan ha påverkan.

  Hattie har sina poänger, men hans genomsnittsberäkningar visar inte alltid på helhetens komplexitet.

 3. Hattie och hans kollegor har uttalat sig om det här med gruppens storlek (jag citerar inte nu utan skriver det jag minns).
  Han/de menar att faktorn om grp storlek och att det inte spelar roll ska ses i sammanhang med de andra faktorerna för god undervisning. Det är inte tänkt att politiker/beslutsfattare ska använda det som en anledning att spara pengar och fylla på med elever. Om jag förstått rätt så menar han att det spelar roll, men inte så stor roll som man tidigare trott.

  Vi ser ju att det spelar roll, beroende på lektionens innehåll och vilka elever vi har.

Kommentera