Multiplikation & husbyggen

Nu är vi igång med taluppfattning och talsanvändning. Till en början handlar det om att repetera våra arbetsstrategier och få ett flyt i det egna arbetet. Vi arbetar med multiplikation utifrån produkten(se Gotlandsmodellen, Sica) och har dessutom lagt till att eleverna bygger hus som stämmer överens. Eleverna får själva se hur husen blir, de plockar fram rätt antal klossar och bygger tills det blir ett bra rektangulärt hus utan skorsten. Vi har dessutom begränsat dem så de vet att inget tal får ha fler än en siffra.

Följande arbetsgång gäller:
Multiplikation

Vi har i flera år arbetat på detta sätt och tycker att det blir en bra individanpassning och formativ process för eleverna.

Kommentera