Ett lärartyck om utveckling

Jag, Ulrika Broman @bnua tar över stafettpinnen av Ylva Staberg @stylva som igår skrev om ”att vara ny och alldeles överväldigad”.

Tack Anne-Marie Körling @korlingord och Camilla Lindskoug @thesmoosch för att ni startade lärartycket! Tack för att just jag får vara en del av detta upprop. Jag hoppas att det kommer att bli en följetong och att det kommer fler och fler som vill vara med och skriva. Varje dag känner man igen sig i det som alla lärartyckare skriver. Det kunde lika gärna varit beskrivet från ens egen vardag som lärare. Om vi hörs tillsammans och ger en positiv syn på vårt härliga yrke så lyfter vi statusen.

Vårt yrke har en fokus på utveckling och det är härligt. Vi har ett fantastiskt yrke med otroliga möjligheter om vi bara tar tillvara på dem. Att få vara en del av elevers utveckling och få vara med i deras vandring genom kunskaperna är en otrolig upplevelse som vi får uppleva om och om igen. Det sker en utveckling hos oss pedagoger då vi tar eleverna med på resan. För att genomföra kunskapsutvecklingen med hjälp av förmågorna så behöver vi ständigt utvecklas och förändras. I en vision borde skolan ligga i framkanten av utvecklingen och det är dit vi måste sträva, vi måste ta igen flera tappade år & decennier för att komma ifatt utvecklingen i samhället runt oss, det är vår skyldighet att sätta fart, den skyldigheten har vi gentemot våra elever.
Själv har jag i snart 21 år arbetat som lärare på Rebbelberga skola i Ängelholm. Rebbelberga skola är en F-6 skola med allt mellan 45- 70 elever/årskurs.  Det är en fantastisk skola med rektorer som ser möjligheter, driver skolutveckling och är närvarande i verksamheten. För ca 13 år sedan(tänk vad tiden springer iväg) fick vi en helt ny skolbyggnad anpassad efter dagens skola. Allt detta tillsammans med alla kollegor & ELEVER på skolan gör att jag har förmånen att få arbeta på en bra för att inte säga strålande skola i ständig utveckling. Vi har bibliotek, datorer, matteverkstad, bra material, kreativa lärare och framför allt glada spralliga barn som fyller vår skola. Vi har förutsättningar att lyckas bra, vi har föräldrar som pratar väl och positivt om vår skola och vi bjuder på oss själva.

Att få möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor som delar ens syn på lärande är viktigt i den egna utvecklingen samtidigt som det är viktigt med motpoler. Utvecklingen går hela tiden framåt och det händer så mycket runt omkring som jag bara vill vara en del av. Jag håller med Janna Schéele(skrev nr 63) om att vi inte har tid i det dagliga jobbet att hänga med i all forskning och utveckling runt omkring, vilket borde vara en självklarhet. Att ta till sig och få läsa ny litteratur som kommer och att få diskutera skolutveckling främjar arbetet med eleverna och är ett led i utvecklingen. Alla pedagoger har en egen skyldighet att följa med i det som händer både runt skolverket och i forskningen, men finns det utrymme för det när man vill genomföra fantastiska lektioner tillsammans med sina elever, finns det tid avsatt för denna fortbildning under året? Nej, tyvärr ligger alla kompetensutvecklingsdagar på de flesta skolor i augusti och juni, vi är lyckligt lottade om vi har någon dag i början av januari.

Under de senaste åren har jag haft möjlighet att under 20% av min tjänst få arbeta med matematikprojekt och matematikutveckling i på Rebbelberga skola och i Ängelholms kommun. Under den här tiden har jag försökt att sätta mig in i utvecklingen som aldrig stannar. Jag har varit mycket inriktad mot matematiken, men för varje stund som går så börjar jag inse att vi inte bara borde ämnesinrikta utvecklingen, den bör ske ämnesövergripande. Det är så mycket av det som händer idag som vi måste knyta ihop, vi kan inte separera allt. Vi ska koncentrera vår undervisning mot förmågorna och använda det centrala innehållet i kursplanerna för att utveckla förmågorna. I detta ska vi använda oss av den teknik som är en självklarhet för alla andra i samhället. För att eleverna ska förstå allt som händer på nätet idag och för att de ska lära sig att uppträda korrekt där ska vi visa hur det kan fungera på ett positivt sätt vi ska blogga, chatta, leta fakta och lära oss källkritik, använda oss av verktyg för att kunna presentera olika saker för varandra och mycket mycket mer. Om vi tar hand om utvecklingen varsamt och lär tillsammans med eleverna kommer det att gå bra och det blir enklare.

Om vi ser positivt på förändringar så blir det enklare och hjälps vi åt så blir det roligare. När samhället runt omkring oss lärare konstant ser det negativa är det inte lätt att alltid lyfta upp sig och vara positiv men det är vårt jobb, det är oss själva och vårt välbefinnande det handlar om.  Glada positiva och fyllda med energi ska vi gå till jobbet, då har vi möjlighet att lyckas och då kommer vi sakta sakta att förändra samhällets syn. Till hösten hoppas jag att våra skolor fylls av positiva lärare! Har man svårigheter med att se det positiva med läraryrket är man på fel arbetsplats, då är det dags att byta eller bryta upp.

Eleverna på min skola har sedan 1992 fått möjlighet att använda datorerna i arbetet, i åk 2 -6 har det funnits tid avsatt med en it-pedagog. Denna ikt-utveckling har under de senaste 2 läsåren tagit ett stort steg. Idag har vi sedan 1,5 år tagit steget in i 1:1 satsningen, vi kommer inom 2 år att ha 1 dator/elev och har fått helt andra IKT möjligheter. Jag fick möjligheten tillsammans med min närmsta kollega att vara en av kommunens testpiloter för 1:1 satsningen. Det har varit en otrolig resa som oftast varit positiv. Vi har lyckats få elever som redan tidigt i våras påvisade kunskaper vi inte kunnat ana oss till, en utveckling som förvånade oss och dom själva tror jag. Eleverna strålar och är motiverade och vill bara mer och mer. Vi har ”småblolggat” tillsammans, gjort stapeldiagram, skrivit berättelser, ”skypat”, letat fakta, pratat källkritik, tränat färdighetsträning i matten genom spel, tränat tangentträning, mm. Utvecklingen i arbetet har kommit efterhand som vi efterfrågat någon viss kunskap för att komma vidare. Datorerna och ikt-satsningen öppnade en dörr som gör att nu känns allt möjligt och bara att se eleverna sprudla av energi och lärlust gör att man själv är nöjd som lärare. Det är just detta som gör lärarjobbet så roligt och inspirerande! Jag lär mig hela tiden något nytt tillsammans med mina kollegor och elever. Vi utvecklas tillsammans!

Jag älskar mitt jobb & skulle aldrig byta ut det, det ger mig så många nya möjligheter och utmaningar varje dag. Jag får utvecklas konstant och just nu har jag dessutom möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen vilket är jätte intressant och utmanande.

Jag kommer att till viss del försöka att ta utmaningen från @FrokenGul , Louise Guldbrandsson läs mer om den på lärartycket 66.

Tack alla föräldrar som ”lånar” ut sina små skapelser och guldklimpar till oss i skolan.

Nu lämnar jag över stafettpinnen till Dan Svanbom @dansvanbom.

Kommentera